Financovanie

Prvá splátka - rezervačný poplatok

do 5 dní od podpisu rezervačnej zmluvy

5000€

Druhá splátka

do 7 dní od podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

20% z ceny bytu vrátane rezervačného poplatku

Tretia splátka

Po kolaudácii a podpise Kúpnej zmluvy

80% z ceny bytu

Projekt je financovaný Poštovou bankou

 

Klienti majú dohodnuté zvýhodnené podmienky hypotekárnych úverov vo financujúcej banke projektu, ktorou je Poštová banka. Pre kontaktné informácie na poradcu pre projekt Trnavská residence, nás neváhajte kontaktovať.

Na byty v projekte je možné čerpať úver aj v iných bankách. V prípade výberu inej banky ako financujúcej môže klient žiadať o hypotéku až po právoplatnej kolaudácii projektu.